Pedagoghuset

- bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling

» Velkommen til PedagogHuset

PedagogHuset er et bemannings-, rekrutterings- og kompetanseutviklingsbyrå for grunnskole og videregående skole.
Vårt mål er å kunne bistå skoleverket med utvikling av de menneskelige ressursene.
Vi har kontorer i Drammen og leverer tjenester til fylkeskommuner og kommuner.
Boktrapp (tilpasset)

» Bemanning

PedagogHuset tilbyr lærervikarer for grunnskole og videregående skole.
Vi tilbyr også utleie av erfarne ledere til skoler og opplæringssteder.
Les her hvor behovet er størst akkurat nå.
Send oss en CV dersom det er interessant for deg.

Kvinne med bærbar PC (tilpasset)

» Rekruttering

PedagogHuset bistår med rekruttering av skoleledere.
Vårt omfattende nettverk og kompetanse på dette feltet gjør oss i stand til å bistå i en krevende prosess.

Kurs e.l., whiteboard (tilpasset)

» Kompetanseutvikling

PedagogHuset har ulike kurs og kompetanseprogram; grunnkurs for lærervikarer, praktisk-pedagogisk kurs for nyutdannede lærere, veiledning av skoler og lærere, mentorprogram, fagdidaktisk veiledning ute på skolen og ekstern skolevurdering.