Pedagoghuset

- bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling

» Om oss

ForsidePedagogHuset ledes av Wenche Lien.
Hun har lang erfaring innen skole og ledelse. Gjennom arbeidet som lærer, rektor og kommunalsjef for skole og oppvekst, har hun over lang tid opparbeidet betydelig kompetanse innenfor sitt fagfelt.
Wenche arbeider i Utdanningsdirektoratets Veilederkorps og som veileder i Læringsmiljøprosjektet. Hun er også ekstern skolevurderer. I tillegg tar hun på seg ulike lederoppdrag. Hun har lang erfaring som mentor for ledere. Wenche har hovedansvaret for opplæringen og kompetanseprogrammene i PedagogHuset.

Vår visjon
Skolens viktigste ressurs er læreren. PedagogHusets mål er å kunne bistå skoleverket med utviklingen av de menneskelige ressursene.