Pedagoghuset

- bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling

» Om oss

EdmundPedagogHuset ledes av Edmund Vats.
Han er utdannet lektor, jurist og spesialpedagog.
Han har lang undervisningserfaring fra den videregående skolen, hvor han også har hatt administrative oppgaver. Som spesialpedagog har han arbeidet mye med lese- og skrivevansker, og vært med på å starte opplæringstilbud tilknyttet behandlingsinstitusjoner.
Han har også arbeidet som rådgiver og seniorrådgiver i statlig og kommunal forvaltning.


Vår visjon
Skolens viktigste ressurs er læreren. PedagogHusets mål er å kunne bistå skoleverket med utviklingen av de menneskelige ressursene.