Pedagoghuset

- bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling

» Våre tjenester

På denne siden finner du en oversikt over våre tjenester.

Boktrapp


Bemanning
PedagogHuset tilbyr:
* Lærervikarer for grunnskole og videregående skole
* Assistenter for barnehage og skole
* Utleie av ledere til skoleverket
Våre vikarer er kvalitetssikret ved at de har den kompetansen som etterspørres i tillegg til at de følger et internt kompetanseprogram. Veiledning og oppfølging i jobb gjøres av erfarne skolefolk.

Kvinne med bærbar PC


Rekruttering av skoleledere
PedagogHuset bistår med rekruttering av skoleledere.
Vårt omfattende nettverk og kompetanse på dette feltet gjør oss i stand til å bistå i en krevende prosess.
Vår kombinasjon av rekrutteringskompetanse og inngående kjennskap til kompetansekravene til en lederstilling i skoleverket, sikrer prosessen.

Kurs e.l., whiteboard


Opplæringsprogram
PedagogHuset skreddersyr kurs - og opplæringsprogram i dialog med oppdragsgiver.
Vi kan dekke de fleste opplæringsbehov innenfor skolesektoren på alle nivåer.
Veiledning og mentoring er en del av tilbudet. Det kan for eksempel være veiledning for å skape gode læringsmiljøer, eller mentoring for god ledelse.
Spør gjerne om tilbud.