Pedagoghuset

- bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling

» Søk jobb

PedagogHuset ser på læreren som skolens viktigste ressurs, og ønsker derfor å satse på deg. For at du skal utvikle deg til en god lærer/lærervikar, gir vi deg en praktisk-pedagogisk opplæring, og profesjonell veiledning underveis i jobben din.
Du vil få opplæring gjennom hele skoleåret og følge vår kompetanseplan som tar utgangspunkt i skolenes satsingsområder og nyere skoleforskning.
Som lærervikar vil du få variert erfaring som vil bygge opp din kompetanse.

Vi søker etter lærere, førskolelærere og spesialpedagoger, samt personer som er under utdanning innen fagfeltet, eventuelt som har fagutdanning eller arbeidserfaring fra skoleverket.


Akkurat nå,fra mars 2019 trenger vi engelsklærer og allmennlærer på barnetrinnet.