Pedagoghuset

- bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling

» Søk jobb

PedagogHuset ser på menneskene som barnehagens og skolens viktigste ressurs, og ønsker derfor å satse på deg. For at du skal utvikle deg til en god lærer/lærervikar, gir vi deg en praktisk-pedagogisk opplæring, og profesjonell veiledning underveis i jobben din.
Som assistent vil du gjennomgå vårt assistentkurs som legger vekt på grunnleggende verdier og holdninger.
Alle vil få opplæring gjennom hele året og følge vår kompetanseplan som tar utgangspunkt i barnehagens og skolenes satsingsområder og nyere forskning.
Som lærervikar eller assistent vil du få variert erfaring som vil bygge opp din kompetanse.

Vi søker etter fagarbeidere, lærere, førskolelærere og spesialpedagoger, samt personer som er under utdanning innen fagfeltet, eventuelt som har fagutdanning eller arbeidserfaring fra skoleverket.


Akkurat nå (januar 2021) kan du finne stillingsannonsen på finn.no hvor vi søker etter lærere. Uansett - har du et spørsmål: Ta kontakt med Edmund, på edmund@pedagoghuset.no